Hvad tilbyder du?

- Jeg tilbyder udvikling af et stærkt personligt fundament, hvor kvindens personlige historie og alle livserfaringer bliver vendt til at udgøre den største styrke både personligt, privat og professionelt.

Det stærke personlige lederskab opstår, når vi som mennesker bliver trygge ved, at vores underbevidsthed vil os det bedste og når vi bliver i stand til at lytte til vores indre stemme. Det er gennem udvikling af positive selvfølelser, selvindsigt og selvbevidsthed, at talentfulde kvinder bliver i stand til både at lede sig selv og hvis potentialet og ambitionerne er til det - også lede mennesker i organisationer.

Hvorfor henvender du dig specifikt til talentfulde kvinder?

Jeg brænder for at arbejde med de kvinder, der er dygtige og ambitiøse (og evt. allerede har vist, at de  besidder talent for ledelse), men som samtidig også oplever at noget i deres personlighed, tankegang eller forhistorie bevidst og måske særligt ubevidst forhindrer dem i at leve det liv, som de gerne vil og måske også forhindrer fortsat karriereudvikling.

Husk, at det er vores personlighed, der bringer fagligheden i spil på jobbet.

Hvorfor er det vigtigt med selvindsigt og selvbevidsthed?

- Alle mennesker oplever gennem livet begivenheder, der både bevidst og ubevidst har afgørende indflydelse på, hvordan vi udvikler os og senere gør brug af vores evner og særlige talenter f.eks. evnen til at skabe samarbejde, gennemføre forandringer eller løse konflikter.

Eksempler på skelsættende begivenheder både fra opvækst og voksentilværelse, der kan have rystet det personlige fundament, kan være alvorlig sygdom, forældres alkoholisme, ulykker, dødsfald, mobning, skilsmisse, flytning eller fyring. Men også bare det at have haft en mentalt eller følelsesmæssigt fraværende forælder eller opvokset i et hjem med forældre med uhensigtsmæssige handlemønstre har konsekvenser for personlighedsdannelsen.

Hvis sådanne livserfaringer ikke er bearbejdet og transformeret til selvindsigt og personlig styrke, kan vi som mennesker udvikle strategier, der i en professionel erhvervskarriere er uhensigtsmæssige og som giver anledning til andres undren eller uoverensstemmelser mellem ord og handling. Adfærden opleves måske ikke som tidssvarende/alderssvarende, kompetent og emotionelt passende af hverken personen selv eller omgivelserne.

Hvilke metoder og teknikker benytter du i et samtaleforløb?

- Jeg arbejder eklektisk, hvilket betyder at jeg er meget opmærksom på at vælge mellem og benytte mange forskellige og avancerede samtaleteknikker (se 'arbejdsmetoder'). Udover erhvervs- og livscoaching, psykoterapi og undervisning - supplerer jeg med rådgivning, sparring og mentoring. Et udviklingsforløb kan også efter nærmere aftale indeholde psykodynamiske og kropsdynamiske metoder, samt hypnoterapi, da krop og psyke hænger uløseligt sammen og påvirker hinanden gensidigt.

I min optik er alle udviklingsprocesser unikke, da mennesker er unikke - og samtidig er der nogle fælles træk i forhold til mål, ønsker og udfordringer for netop talentfulde kvinder. Så jeg tilbyder tilgange, værktøjer og metoder, der passer til den enkeltes udviklingsproces og sikrer mig altid, at personen er med på fremgangsmåden. Her kommer min høje etiske standard til udtryk, og arbejdet med forhistorien (terapi-delen) beror altid på en konkret aftale herom.

Målet er at udvikle personlig styrke og forankre positive selvfølelser som eksempelvis selvværd, selvaccept og selvrespekt. Og metoden går via øget selvindsigt og selvbevidsthed.

Samtalerne handler om både det personlige, det professionelle og det private, da tingene jo hænger sammen og påvirker hinanden, ligesom fortiden spiller en rolle.

Der findes jo et hav af coaches, der også beskæftiger sig med talentudvikling og personlig udvikling, så hvad er det helt præcist, som du gør anderledes end andre?

- Jeg arbejder både som erhvervscoach, hvor jeg har over 20 års praktisk erfaring og som psykoterapeut med 8 års praktisk erfaring. Det betyder, at jeg spørger og lytter til helheden, når mine kunder beskriver deres situation/problem og ønsker til forandring. Jeg er særlig god til at skabe indsigt og forståelse for, hvordan fortid, nutid og fremtid hænger sammen i den enkeltes liv - og give input til, hvordan man kommer videre.

Jeg har selv en professionel karriere fra erhvervslivet med forskellige chef- og lederstillinger og har mange års praktisk erfaring med at arbejde med mennesker i organisationer. Jeg taler mine kunders sprog og har stor indsigt i de ledelsesmæssige problemstillinger, som findes i organisationer. Samtidig har jeg også opmærksomheden på personlighed og psyke, herunder den enkeltes relation til sig selv og andre, samt måden hvorpå, det afspejler sig i personlig kommunikation og interaktion med omgivelserne f.eks. på arbejdspladsen.