Om Lisbeth Olesen

Hvad er baggrunden for at du har valgt at fokusere særligt på talentfulde kvinder?

-  Jeg brænder for at arbejde med dygtige og ambitiøse (erhvervs)kvinder, der er intelligente, skarpe, hurtigt opfattende, målrettede og handlingsorienterede - og som personligt har et ønske om og et behov for at udvikle større personlig styrke og robusthed. Det handler om at kende sig selv og udvikle evnen til at reagere følelsesmæssigt intelligent og personligt kompetent på de udfordringer som en spændende erhvervskarriere byder på. Herunder ikke mindst en lederkarriere.

Min mission er kort fortalt:

Jeg udvikler stærkt personligt lederskab hos kvinder, så de finder det afgørende mod, selvværd og handlekraft til at gå efter den karriere og skabe det liv, som de drømmer om.

Hvorfor har du særlig fokus på det?

- af 2 årsager:

For det første er personlige samtaler mit bedste bud på et professionelt supplement til helhedsorienteret karriereudvikling. Jeg samarbejder med de virksomheder, der vil og tør italesætte vigtigheden af, at ledere er psykisk stærke og robuste til at klare presset og undgå stress - ikke mindst kvinderne - og være i stand til at tåle de belastninger som en aktiv karriere med øget ansvar og kompleksitet kan medføre.

Jeg mener, at virksomhederne bør kræve, at fremtidens ledertalenter besidder stor selvindsigt, personlig styrke og robusthed for at gøre lederkarriere og det er noget, som man taler højt om med talentet for at sikre sig, at det personlige fundament og robustheden som udgangspunkt er på plads - og ellers tager et medansvar for at igangsætte aktiviteter som eksempelvis et personligt udviklingsforløb.

For det andet fordi jeg elsker at gøre en meningsfuld forskel og det nærer mig personligt og menneskeligt, når jeg arbejder med at give mennsker indflydelse i deres eget liv. Jeg har gennem hele min erhvervskarriere og uddannelse på den ene eller anden måde altid beskæftiget mig med mennesket i organisationen. Det er her jeg har mit hjerteblod.

Jeg ved af personlig erfaring, at det kan være udfordrende og stressende at bestride en lederpost, hvis den personlige robusthed ikke i tilstrækkeligt omfang baserer sig på positive selvfølelser, stor selvindsigt og selvbevidsthed. Jeg kan godt sætte mig ind i, hvordan det opleves, når det på én og samme tid ser godt ud på overfladen med høj selvtillid, en kæmpe arbejdsindsats og flotte resultater - og samtidig gør ondt i maven eller hovedet og ødelægger nattesøvnen pga. den nagende frygt for ikke at være god nok, dygtig nok, rigtig nok og med på holdet.

Min holdning er, at det er vigtigt, at man også er personlig leder i eget liv, når man er erhvervsleder og derfor har jeg valgt at bruge min faglighed, lederbaggrund og mine personlige erfaringer til at fokusere på at hjælpe, støtte og udfordre talentfulde kvinder til at etablere et solidt personligt fundament som grundlag for at være leder - både i erhvervslivet og i eget liv.

Hvad vil du gerne opnå med "TalentfuldeKvinder"?

- at netop talentfulde kvinder med lederpotentiale udvikler og styrker deres mentale robusthed til at forvalte karrieren på en kompetent og intelligent måde med baggrund i stor selvindsigt og selvbevidsthed.

Målet er at skabe kvindelige ledere, der udover at være super gode og stærke ledere, der virkelig gør en forskel, også er kvinder, som oplever glæde og livskvalitet forbundet med karrieren og indgår i et optimalt og ligeværdigt samspil med mændene både professionelt og privat. Der er brug for det i dansk erhvervsliv!