Biografi

Jeg er født den 2. april 1969 og opvokset i Rødkærsbro lidt syd for Viborg i det midtjyske. I 1988 blev jeg handelsstudent fra Viborg Handelsskole og da postvæsenet søgte lederaspiranter, fik jeg jobbet og flyttede til København.

I 1993-1996 deltog jeg i et 3-årigt lederudviklingsprogram og blev som 24-årig filialchef hos postvæsenet i Vestsjælland. Det første chefjob med både direkte personaleledelsesansvar og ledelse af ledere. Samtidig tog jeg merkonom indenfor personaleadministration.

I 1997-1999 gennemførte jeg en intern 2-årig management konsulentuddannelse og supplerede i 1998-2000 med en 2-årig systemisk proceskonsulentuddannelse hos DISPUK, samtidig med at jeg arbejdede som intern lederudviklingskonsulent, hvor jeg også fik erfaring med projektledelse i et stort anlagt forandringsprogram, samt erfaring med ledelse af fagprofessionelle som konstitueret chef for den interne BST/Personalerådgivningsfunktion.

I 2002 efter deltagelse i et 2-årigt internt chefkandidatforløb blev jeg postmester på Albertslund Postkontor og fik mere erfaring med ledelse af ledere og håndtering af flere samtidige forandringsprocesser (etablering af selvbærende teams, indførelse af leanfilosofien indenfor distribution og administration samt implementering af nyt lønsystem).

Mit sidste job hos Post Danmark var som forandringskonsulent og medlem af programledelsen i et stort anlagt LeanEnterprise (implementering af SAP). Mit ansvarsområde var lederudvikling, forandringsledelse, uddannelse og træning.

I 2004 gik jeg efter nye udfordringer udenfor Post Danmark og fik job som chefkonsulent i Dansk Industri (DI) og arbejdede med virksomheds- og ledelsesudvikling i DI´s medlemsvirksomheder. Hos DI fik jeg en 1-årig ekstern coachuddannelse og blev certificeret systemisk coach og påbegyndte efterfølgende i privat regi og for egen regning en 4-årig efteruddannelse til psykoterapeut.

I 2007 valgte jeg at blive selvstændig konsulent og erhvervscoach med LIO Consult og etablerede lokaler i København K. Sideløbende var jeg freelance underviser indenfor personlig kompetence udvikling (PKU) hos Forsikringsakademiet, der er uddannelsesinstitution for forsikringsbranchen.  Jeg har også været freelance underviser på lederkurser hos CPH West. Hos Dansk Studie Center, der holder tropisk højskole for unge rundt omkring i verden, har jeg undervist i faget "Kommunikation og personlig udvikling" i Vietnam, Thailand, New Zealand og på Fiji (kurser af 3-4 ugers varighed).

I 2010 blev jeg eksamineret psykoterapeut, coach og mentor (4 årigt studie på 2100 timer, hvilket er én af de længste uddannelser til psykoterapeut i Danmark).

I 2011 blev brandet "TalentfuldeKvinder" etableret. Jeg hjælper, støtter, inspirerer og udfordrer  ambitiøse erhvervskvinder til at udvikle stærkt personligt lederskab - både i eget liv og karrieren. Primært gennem 1:1 sessioner og gennem nyhedsbreve og foredrag.

I 2014 blev jeg certificeret hypnotisør/hypnoterapeut. Og samme år certificeret psykisk førstehjælper hos Psykiatrifonden.

I 2016 har jeg lært flere, alternative behandlingsformer som tankefeltterapi og emotionel frigørelsesteknik (TFT/EFT) og Metasundhed (læren om sammenhængen mellem fysiske gener og psykiske ubalancer). Ligesom jeg har efteruddannet mig indenfor ansigts-organzone massage og japansk lifting, da jeg er optaget af sammenhængen mellem krop og psyke og benytter behandlingsformerne i forbindelse med stresshåndtering.

I 2017 læser jeg eksistentiel filosofi på Folkeuniversitetet og betragter det som en naturlig forlængelse af tidligere gennemførelse af alle linjefag indenfor psykologi (personlighedspsykologi, kognitionspsykologi, socialpsykologi og neuropsykologi og kurser i angstbehandling).